Powstała pierwsza polska aplikacja dla lekarzy. Korzyści dla lekarza to korzyści dla pacjenta i systemu

Powstała pierwsza polska aplikacja „OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii”, która pomaga lekarzom w zarządzaniu działaniami niepożądanymi oraz właściwym ich leczeniu.

Narzędzia cyfrowe mają coraz szersze zastosowanie w medycynie – często wspierają lekarzy w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, uzupełniają ich pracę, dzięki czemu może znacząco poprawić się jakość diagnozy i szybkość leczenia.

„Polska staje się jednym z liderów w dziedzinie digitalizacji medycyny, a samo wykorzystanie nowych technologii pozwala na szybszy dostęp do danych, ich analizę oraz możliwość dostosowania terapii do potrzeb konkretnego pacjenta. Aplikacja „OWPK Bezpieczeństwo Immunoterapii”, to narzędzie przynoszące podwójne korzyści w postaci optymalizacji pracy lekarza jak i skrócenia czasu leczenia oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów” – podkreśla prof. Piotr Rutkowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego – i dodaje – „Kluczowym aspektem dalszej poprawy opieki medycznej jest dotarcie do wszystkich onkologów klinicznych oraz lekarzy innych specjalności, m. in. pulmonologów, ginekologów, lekarzy internistów również prowadzących opiekę nad pacjentami z chorobami onkologicznymi”.

Jednym z celów w zakresie ochrony zdrowia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jest właśnie cyfryzacja medycyny.

„Nowe technologie wspierają działania z zakresu profilaktyki pierwotnej i wtórnej, są wykorzystywane w procesach diagnostycznych (patomorfologia, badania obrazowe), a coraz częściej również terapeutycznych. Digitalizacja jest jednym z punktów europejskiego planu walki z nowotworami, dlatego wszelkie narzędzia, które w dobie niedoboru personelu medycznego i rosnącej liczby zachorowań przyczyniają się do zaoszczędzenia czasu poprzez szybki dostęp do aktualnych wytycznych stosowanych w leczeniu – a jest nim na pewno ta aplikacja, są bardzo cenne” – podkreśla prof. Grażyna Kamińska-Winciorek z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Gliwicach. – „W dobie dostępu do nowych technologii poprzez Aplikację lekarz ma możliwość zareagowania we właściwym momencie tak, aby nie przerwać terapii z jednoczesnym ograniczeniem działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas leczenia onkologicznego” – dodaje ekspertka.

Stosowanie rozwiązań w postaci aplikacji to szukanie rozwiązań sprzyjających optymalizacji pracy lekarza, której jednak ostatecznym beneficjentem ma być pacjent.

„Dzięki współpracy między innymi z ekspertami z Politechniki Wrocławskiej stworzyliśmy aplikację, która ma spełniać szereg funkcji: jest przede wszystkim narzędziem edukacyjnym dla lekarzy, poprawia dostępność do wiedzy w zakresie działań niepożądanych w czasie stosowania immunoterapii, skraca czas potrzebny do diagnostyki oraz rozpoczęcia odpowiedniego leczenia z powodu pojawienia się działań niepożądanych” – zaznacza współtwórczyni aplikacji, prof. Bożena Cybulska-Stopa, Kierownik Katedry Onkologii i Hematologii Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Kierownik Kliniki Onkologii Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Jak podkreślają eksperci, aplikacja to także realne korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Korzystanie z niej usprawnia proces zarządzania działaniami niepożądanymi co przekłada się na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, ogranicza koszty wynikające z hospitalizacji, generując tym samym oszczędności dla całego systemu.

Do połowy listopada aplikację pobrano ponad 650 razy. Opinie użytkowników zbierano w ankiecie dostępnej w panelu aplikacji. Większość ankietowanych wskazuje, że korzystanie z narzędzia wpłynęło na skrócenie czasu potrzebnego do rozpoznania działań niepożądanych oraz pozwoliło na wcześniejsze rozpoczęcie leczenia.

• Zdaniem ok. 60% ankietowanych lekarzy dzięki zastosowaniu aplikacji średni czas do rozpoznania toksyczności uległ skróceniu o co najmniej 6 godzin dla wszystkich zdarzeń.
• Ponad 50% ankietowanych uznało, że dzięki aplikacji czas do rozpoczęcia leczenia działań niepożądanych uległ skróceniu o co najmniej 6 godzin, a w przypadku rzadkich zdarzeń niepożądanych nawet o co najmniej 12 godzin.
• Ponad 75% lekarzy wskazało, że dzięki lepszemu zarządzaniu działaniami niepożądanymi widoczne było mniejsze zużycie leków stosowanych w leczeniu działań niepożądanych.
• U 25% pacjentów doszło do skrócenia czasu hospitalizacji (o 1-2 dni hospitalizacji) co jest istotne z punktu widzenia rosnących kosztów leczenia szpitalnego.

Według dr Magdaleny Władysiuk z HTA Consulting szybsze dotarcie do aktualnej wiedzy, możliwe dzięki korzystaniu z aplikacji przełoży się na poprawę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania immunoterapii, a tym samym pozytywnie wpłynie na jakość opieki nad pacjentem.

Naturalnym krokiem jest stworzenie aplikacji dla pacjentów, która będzie wspierać komunikację na linii pacjent-lekarz. Takie rozwiązania już są wykorzystane w kardiologii oraz pulmonologii, trwają prace nad aplikacjami dla pacjentów onkologicznych.
Potrzebne są rozwiązania softwarowe, za pośrednictwem których pacjent samodzielnie będzie mógł wprowadzać dane na temat stanu swojego zdrowia. Następnie system zaprezentuje je lekarzowi w sposób usystematyzowany, przejrzysty i kompaktowy.

„Aplikacje oparte o wynik raportowany przez pacjenta (ang. patient reported outcomes, PRO), to doskonałe narzędzie usprawniające komunikację z lekarzem. Ich wdrożenie może wspomagać poprawę efektów leczenia, ponieważ znacznie przyspiesza proces zbierania wywiadu oraz usprawnia proces bieżącego monitorowania parametrów pacjenta” – podkreśla dr Paweł Potocki, onkolog kliniczny ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, opracowujący wraz z zespołem EconmedIT aplikację do monitorowania przebiegu leczenia onkologicznego polskich chorych.

Korzystanie z nowoczesnych technologii to właściwy kierunek wspierania decyzji lekarza. Wdrożenie do codziennej praktyki klinicznej rozwiązań cyfrowych, jak np. platform do monitorowania stanu pacjenta, może przynosić wymierne korzyści finansowe na poziomie świadczeniodawcy oraz opieki nad pacjentem onkologicznym.

Aplikacja dla lekarzy „OWPK Bezpieczeństwo immunoterapii” została opracowana przez interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Bożeny Cybulskiej-Stopy oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.