Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 25-29 grudnia.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

RYNEK FARMACEUTYCZNY

AI: Sztuczna inteligencja pomoże branży farmaceutycznej szybciej wprowadzać na rynek nowe leki, co aktualnie trwa około 10-12 lat, przewidują eksperci z firmy OpenText. Ponadto ich zdaniem w 2024 roku: 64% firm z sektora finansowego zostanie dotkniętych atakiem ransomoware; dzięki generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI), pracownicy szybciej zdobędą wiedzę, która wcześniej wymagała wiele doświadczenia; firmy będą zwiększały inwestycje w rozwiązania dotyczące cyberbezpieczeństwa.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Neuca: Akcjonariusze zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej oraz o upoważnieniu zarządu do nabywania nie więcej niż 120 000 sztuk akcji własnych do końca 2026 roku za maksymalnie 120 mln zł, wynika z podjętych uchwał.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Urteste: Podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację i dofinansowanie projektu pn. „Test diagnostyczny do wykrywania nowotworu trzustki we wczesnym stadium jego rozwoju” (Panuri), podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 55,98 mln zł, a przyznana wartość dofinansowania NCBR to 11,37 mln zł zł.

Urteste: Zawarło z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na realizację i dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju Panuri oraz złożenia 9 zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla Multi-Cancer, podała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 68,1 mln zł, a wartość dofinansowania PARP to ok. 38,3 mln zł.

Genomtec: Podpisał w dniu 22 grudnia br. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych”, podała spółka. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln zł, a całkowity budżet projektu wyniesie ok. 36,7 mln zł. Realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. i potrwa do czerwca 2027 r.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji