PolTREG: Wstępne wyniki badań w cukrzycy potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo terapii

PolTREG otrzymał wstępne wyniki długookresowych badań (postTRIAL) w projekcie cukrzycy objawowej (TregVAC), które w ocenie zarządu potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo terapii TREG w wieloletniej perspektywie czasowej i stanowią istotna przewagę konkurencyjną, podała spółka. PolTREG jako pierwszy na świecie posiada wyniki po tak długim okresie od pierwszego podania terapii opartych na poliklonalnych komórkach TREG, podkreślono.

„Wstępne wyniki długookresowych badań są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Przede wszystkim wykazują one długookresowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii poliklonalnych komórek TREG. Jako pierwsi na świecie dysponujemy wynikami badań pacjentów po okresie 7-12 lat od podania terapii TREG. Jest to bardzo istotne z wielu względów. Wytyczne Europejskiej Agencji Leków wskazują, że do rejestracji terapii komórkowych TREG niezbędne są badania potwierdzające bezpieczeństwo terapii po co najmniej 5-letnim okresie po ich podaniu. Żadna firma na świecie nie dysponuje obecnie wynikami tak długookresowego bezpieczeństwa terapii TREG w cukrzycy typu 1, co oznacza, że w drodze do rejestracji naszej terapii w Europie jesteśmy na prowadzeniu. Jest to nasza istotna przewaga konkurencyjna stanowiąca również naszą mocną stronę w procesie komercjalizacji naszej technologii” – powiedział prezes Piotr Trzonkowski, cytowany w komunikacie.

„Istotny jest również fakt, że badania były prowadzone w grupie pacjentów z cukrzycą objawową. Spodziewamy się, że w grupie pacjentów we wcześniejszych etapach, kiedy cukrzyca nie daje jeszcze istotnych objawów i wysp trzustkowych jest zdecydowanie więcej, leczenie poliklonalnymi komórkami TREG również będzie przynosiło pozytywne rezultaty” – dodał.

W badaniu uczestniczyło łącznie 51 osób, w tym pacjenci z 7-12-letnim okresie po przyjęciu terapii TREG oraz grupa kontrolna. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania jest ocena bezpieczeństwa terapii, a drugorzędowym punktem końcowym ocena skuteczności terapii. Przeprowadzone wielowymiarowe badania bezpieczeństwa nie wykazały istotnych różnic stanu zdrowia pacjentów, który otrzymali terapie TREG względem grupy kontrolnej. Z kolei wyniki przeprowadzonych testów funkcjonalnych MMTT (Mixed Meal Tolerance Test) wykazały, że pacjenci, który otrzymali terapie TREG, nadal wydzielali insulinę, podczas gdy nieleczeni pacjenci w grupie kontrolnej nie wydzielali insuliny. Ponadto czas remisji choroby był dłuższy w przypadku pacjentów, który otrzymali terapie TREG względem grupy kontrolnej, podano także.

Terapie oparte na poliklonalnych komórkach TREG są najbardziej zaawansowanym projektem PolTREG. Spółka rozwija również terapie nowych generacji w postaci: CAR-TREGów, TREGów specyficznych antygenowo oraz TCR TREGów, przypomniano.

PolTREG jest spółką biotechnologiczną, której działalność koncentruje się na opracowaniu terapii z wykorzystaniem komórek (limfocytów) T-regulatorowych (TREGS), a także pracach nad terapiami skojarzonymi obejmującymi leczenie TREGs wraz z przeciwciałami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2021 r.

(ISBnews)