Ryvu Therapeutics ocenia, że początek badania fazy II dla RVU120 jest pomyślny

Ryvu Therapeutics pomyślnie rozpoczęło badania fazy II dla RVU120, uzyskując korzystne pierwsze wyniki bezpieczeństwa RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem, poinformował członek zarządu i dyrektor medyczny Hendrik Nogai.

„Jesteśmy podekscytowani kolejną możliwością podzielenia się naszymi postępami w badaniach i rozwoju klinicznym RVU120, podkreślając jego znaczący potencjał w zaspokajaniu potrzeb terapeutycznych w hematologii. Jesteśmy dumni z pomyślnego rozpoczęcia naszych badań fazy II. Motywujące jest to, że pierwsze wyniki bezpieczeństwa RVU120 w skojarzeniu z wenetoklaksem są korzystne, co pozwala nam kontynuować badanie synergii RVU120 i wenetoklaksu u pacjentów. Oprócz AML i HR-MDS intensywnie pracujemy nad nowymi strategiami terapeutycznymi dla pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi. W nadchodzących miesiącach spodziewamy się wzrostu liczby rekrutowanych pacjentów i odczytu danych z prowadzonych badań. Niezmiennie jesteśmy zaangażowani w opracowywanie innowacyjnych terapii, które mogą zaoferować realną poprawę rokowań dla pacjentów w potrzebie” – powiedział Nogai, cytowany w komunikacie.

Najnowsze dane dotyczące efektywności w modelach zwłóknienia szpiku kostnego (MF) dowodzą, że RVU120 działa synergistycznie nie tylko z inhibitorami JAK, ale również inhibitorem BET – pelabresybem. Dane te znacząco rozszerzają możliwości terapeutycznego zastosowania RVU120 u pacjentów z MF. W oparciu o przekonujące wyniki przedkliniczne, Ryvu planuje rozpoczęcie badania klinicznego POTAMI-61 (NCT06397313), podano także.

W badaniu fazy I CLI120-001, RVU120 wykazuje obiecującą aktywność kliniczną u pacjentów z nawrotową/oporną ostrą białaczką szpikową (r/r AML) i zespołami mielodysplastycznymi wysokiego ryzyka (HR-MDS). Najsilniejsze dowody korzyści klinicznych zaobserwowano u pacjentów z mutacjami NPM1 i DNMT3A, w tym całkowita odpowiedź (CR) oraz w 3 całkowite odpowiedzi w szpiku (marrow CR; mCR) u pacjentów z HR-MDS. Dane przedkliniczne zdecydowanie potwierdzają potencjał terapeutyczny RVU120 w połączeniu z wenetoklaksem u pacjentów z r/r AML, przypomniano.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)