Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 17-21 czerwca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

Obniżenie składki zdrowotnej: Projekt dotyczący obniżenia składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach, wynika z wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Minister poinformowała, że przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Zdrowie psychiczne: 47% przedstawicieli pokolenia Z (pracownicy w wieku 18-30 lat) i 59% „silversów” (pracownicy 50+) najbardziej martwi się zdrowiem rodziny i najbliższych. Tym, co różnicuje pracowników z obu pokoleń, jest zdrowie psychiczne. Dla zetek jest tak samo dużym zmartwieniem jak zdrowie fizyczne (po 27% wskazań). Silversi w większości nie zawracają sobie tym problemem głowy (7%), a zdecydowanie częściej boją się o kondycję fizyczną (44%), wynika z raportu enel-med „Łączy nas zdrowie”.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Automaty receptowe: Ministerstwo Zdrowia przedstawi za dwa tygodnie propozycję zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania automatów receptowych, zapowiedziała minister Izabela Leszczyna.

Bezpłatne recepty: Rząd planuje przyjęcie w III kw. projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada rozszerzenie grupy uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla młodzieży do 18. roku życia i osób ukończeniu 65. roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 8,5% r/r i wyniosła 4,4 mld zł w maju, wynika z danych PEX.

Rynek apteczny: Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 1,7% r/r w ciągu pierwszych 15 dni czerwca, wynika z danych firmy PEX. Rynek RX wzrósł w tym okresie o 3,8% r/r, a non-RX – spadł o 1,1% r/r.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Scope Fluidics: Zdecydował o zakwalifikowaniu rozwijanego w ramach Scope Discovery projektu DSC001 do rozwoju w ramach nowej spółki celowej w pełni zależnej od Scope oraz o podjęciu działań mających na celu utworzenie tej spółki, Scope Fluidics. W ramach projektu rozwijany będzie – z wykorzystaniem algorytmu AI – produkt umożliwiający profilaktykę oraz bieżącą diagnostykę osób z grupy ryzyka wystąpienia udaru.

Celon Pharma: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 4,08 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,08 zł na akcję, podała spółka.

Selvita: Akcjonariusze zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2023 r., w kwocie 21,79 mln zł i przeznaczeniu go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Proacta: Rozpoczęła zapisy w ramach rozpoczynającej się oferty publicznej akcji serii N realizowanej z zachowaniem prawa poboru, podała spółka. Spółka planuje pozyskać od inwestorów do 2,02 mln zł, środki przeznaczone zostaną m.in. na rozwój produktów własnych oraz promocję platformy „Dbam o siebie”. Zapisy na akcje wynikające z posiadanych praw poboru potrwają do 10 lipca br. W tym samym terminie inwestorzy mogą składać zapisy dodatkowe, w ramach których akcje zostaną przydzielone w przypadku, jeśli nie wszystkie prawa poboru zostaną wykonane.

Ryvu Therapeutics: Otrzymała od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) potwierdzenie spełniania przez spółkę wszystkich warunków wypłaty drugiej transzy finansowania (transza B) w ramach umowy finansowania i spodziewa się wpływu 25 czerwca 2024 r. kwoty 8 mln euro, którą jest zobowiązana spłacić do 25 czerwca 2029 r., podała spółka. Na 14 czerwca 2024 r. wartość środków pieniężnych i obligacji spółki wynosiła 224,6 mln zł (bez spodziewanego wpływu transzy B).

Medinice: W wyniku kwartalnej rewizji indeksów, przeprowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych Benchmark, akcje Medinice wejdą do nowego indeksu WIGmed, skupiającego największe i najbardziej płynne spółki z sektora medycznego, których akcje są notowane na warszawskiej giełdzie.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Quantum Innovations: Pozyskało 41 mln zł w ramach drugiej rundy finansowania. Kapitał pozyskany w obecnej rundzie, prowadzonej przez fundusz Vinci IQ ASI, przy udziale MedTech Holding, zostanie przeznaczony m.in. na stworzenie własnej linii produkcyjnej, przeprowadzenie badań regulatorowych i klinicznych, certyfikację i wprowadzenie na główne rynki światowe, podało Vinci.

Bioceltix: Przydzielił łącznie 795 tys. akcji serii M, tj. maksymalną liczbę akcji mogących być przedmiotem oferty, po cenie emisyjnej wynoszącej 58 zł za sztukę, podała spółka. Akcje zostały w pełni opłacone przez inwestorów wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 46,11 mln zł.

PolTREG: Podpisał umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (UCK) w Gdańsku, której przedmiotem jest współpraca stron przy prowadzeniu procesu leczniczego pacjentów z cukrzycą typu 1. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy lub osiągnięcia łącznej wartości zamówień realizowanych przez PolTREG na rzecz UCK w kwocie 10,8 mln zł netto.

Synthaverse: Oferta partnera handlowego Synthaverse, warta 9,22 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Zdrowia na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej w 2024 r., podała spółka. Oferta partnera dotyczy szczepionki BCG 10, wytwarzanej przez Synthaverse. W wykonaniu przetargu dostarczone ma zostać 21 tys. opakowań.

PolTREG: Otrzymał wstępne wyniki długookresowych badań (postTRIAL) w projekcie cukrzycy objawowej (TregVAC), które w ocenie zarządu potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo terapii TREG w wieloletniej perspektywie czasowej i stanowią istotna przewagę konkurencyjną, podała spółka. PolTREG jako pierwszy na świecie posiada wyniki po tak długim okresie od pierwszego podania terapii opartych na poliklonalnych komórkach TREG, podkreślono.

Celon Pharma: Zakończył analizę wstępnych wyników badania II fazy klinicznej CPL’116, dualnego inhibitora JAK/ROCK w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), podała spółka. Pozytywne wyniki tego badania dają podstawy do rozwoju klinicznego CPL’116 jako pierwszego na świecie dualnego inhibitora JAK/ROCK w szerokim spektrum chorób autoimmunologicznych.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji