Tygodniowy przegląd informacji ISBzdrowie i ISBnews z rynku medycyny i biotech

na pierwszym planie pipety laboratoryjne, biurko z papierami, w tle osoba trzymająca dokumenty

Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora medycyny i biotechnologii z okresu 1-5 lipca.

RYNEK MEDYCYNY I BIOTECH

E-papierosy: E-papierosy jednorazowe kiedykolwiek paliło 54% Polaków w wieku 16-17 lat, wynika z badania przeprowadzonego w grupie 500 nastolatków na zlecenie Fusion Labs i Moya. Główną przyczyną sięgania przez nich po wyroby tytoniowe jest redukcja napięcia lub stresu (60%). Blisko połowa badanych z grupy 16-17 lat (46%), którzy używają produktów nikotynowych, zaczęła z nich korzystać w wieku 14-15 lat.

E-papierosy: Regulacja dotycząca zakazu używanie e-papierosów bez nikotyny dla dzieci i młodzieży do lat 18. miałaby wejść w życie najpóźniej od 1 stycznia 2025r., wynika z wypowiedzi minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Minister podkreśliła, że projekt wymagać będzie co najmniej trzymiesięcznego okresu na notyfikację w Komisji Europejskiej.

Bezpłatne leki: Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada rozszerzenie uprawnień preskrypcyjnych na dzieci i młodzież do 18. roku życia oraz osób, które ukończyły 65. rok życia to koszt 415 mln zł rocznie oraz 4,56 mld zł w ciągu dziesięciu lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu.

Dotacja dla NFZ: Dotacja z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) wyniesie 18,3 mld zł w 2025 roku, poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Cyfryzacja: Polska jest na 6. miejscu w UE pod względem dostępu obywateli do elektronicznej dokumentacji medycznej i na równi ze średnią unijną w ocenie przyjazności rządowych aplikacji mobilnych. Jak wskazują eksperci Red Hat, do osiągnięcia celów programu „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030” konieczne są jednak dalsze inwestycje w cyfryzację sektora publicznego.

Obawy o zdrowie: Na trzeciej pozycji w rankingu lęków i obaw Polaków jest choroba i utrata własnego zdrowia – 40,4%, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl. Pół roku temu taką obawę podało 38,8% badanych. Tym razem dopiero na czwartym miejscu jest strach przed inflacją i stratą wartości pieniądza – 37,3%, poprzednio wskazywany przez 37,8% ankietowanych.

RYNEK FARMACEUTYCZNY

Opioidy: Rozporządzenie ministra zdrowia zakazujące sprzedaży opioidów przez automaty receptowe zostanie opublikowane do końca lipca, poinformowała minister Izabela Leszczyna.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Airway Medix: Akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 6,8 mln zł poprzez emisję do 20 mln akcji zwykłych serii H na okaziciela bez prawa poboru w całości lub w części, do 31 grudnia 2024 r. w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń, podała spółka.

PRACE B+R, WDROŻENIA, KOMERCJALIZACJE

Celon Pharma: Odnotował pozytywne wyniki badania II fazy klinicznej CPL’36 w leczeniu ostrej schizofrenii, podała spółka. Zdaniem spółki, wyniki badania będą miały przełomowe znaczenie dla rozwoju rynku farmakoterapii schizofrenii.

Proacta: Uruchomiła autorską platformę „Dbam o siebie Smart LAB”, a rozwiązanie – sklasyfikowane jako wyrób medyczny – ma na celu wsparcie pacjentów w analizie wyników badań laboratoryjnych i zarządzaniu zdrowiem, podała spółka. Usługa w pierwszej kolejności dedykowana jest klientom indywidualnym, a w kolejnych etapach planowana jest współpraca z placówkami prywatnej opieki zdrowotnej oraz rozszerzenie działalności na sektor publiczny.

Medinice: W badaniu klinicznym wyrobu medycznego CoolCryo spółki Medinice został zoperowany pierwszy pacjent, podała spółka.

Synthaverse: We współpracy z paryską firmą Laboratoires Majorelle pomyślnie przeszedł proces rejestracji produktu leczniczego Onko BCG we Francji – drugim po niemieckim największym rynku farmaceutycznym w Europie, podała spółka.

Selvita: Firma otrzymała trzy zlecenia na świadczenie usług badawczych w ramach umowy z 2015 r., aneksowanej w 2022 r. z jedną z największych firm biofarmaceutycznych na świecie. Przedmiotem zleceń, które będą realizowane od dnia 1 lipca 2024 do 31 lipca 2025 r. są usługi zintegrowanego wsparcia w zakresie ADME/DMPK dla dużych i małych cząsteczek, które mają wspierać programy badawcze klienta. Zlecenia będą w realizowane w przeważającej mierze w laboratorium w Zagrzebiu. Łączna wartość zleceń wynosi 2 965 000 euro.

eGabinet: Zamierza wprowadzić dla swoich klientów chatbota opartego na AI i ML, który ma wspierać personel medyczny w codziennej pracy. Chatbot będzie szczególnie pomocny lekarzom w przeprowadzaniu wywiadów lekarskich i właściwym diagnozowaniu pacjentów. Dodatkowo od początku roku liczba lekarzy korzystających z oprogramowania eGabinet wzrosła o 50%, a sam wolumen obsłużonych wizyt zanotował wzrost na poziomie 100%.

PZU: Pod koniec czerwca PZU Zdrowie oddało do użytku pacjentów nowe, wielospecjalistyczne centrum medyczne zlokalizowane przy ul. Myśliborskiej 51, na warszawskiej Białołęce. To pierwsza inwestycja operatora medycznego w tej dzielnicy. Obecnie w stolicy działa 15 własnych centrów medycznych PZU Zdrowie, a także ponad 160 placówek partnerskich i 14 punktów diagnostyki laboratoryjnej. Centrum Medyczne PZU Zdrowie Warszawa Myśliborska zlokalizowane jest na pierwszym piętrze kameralnego budynku biurowo-handlowego, usytuowanego w niedużej odległości od mostu północnego przy ul. Myśliborskiej 51 w Warszawie. Nowa placówka to ponad 730 m2 powierzchni na piętrze budynku biurowo-handlowego, gdzie mieści się 15 gabinetów, w tym: 10 konsultacyjnych, 3 zabiegowe i 2 pracownie USG.

Danone: Grupa wprowadziła do oferty jogurt pitny Danacol i suplement diety Danacol Plus, które dzięki zawartości steroli roślinnych obniżają poziom cholesterolu we krwi. 67% Polaków powyżej 20 r.ż. zmaga się z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, a – jak wskazują eksperci – jest to jeden z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, podano w komunikacie.

Selvita: Selvita Inc. otrzymała zlecenie w ramach rozszerzenia zakresu dotychczasowej współpracy objętej ramową umową świadczenia usług z 15 września 2023 roku, zawartej z jedną z największych firm biofarmaceutycznych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Przedmiotem Zlecenia, które będzie realizowane od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku, jest wsparcie programów badawczych klienta w zakresie chemii syntetycznej i medycznej w obszarze odkrywania nowych leków. Łączna szacunkowa wartość zlecenia wynosi 3,1 mln USD.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBzdrowie.pl oraz informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBzdrowie)