Sujkowska zamienia AOTMiT na Instytut Reumatologii

Gabriela Sujkowska nie jest już dyrektorem Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Ma nową posadę. Od 1 kwietnia obejmie funkcję zastępcy dyrektora ds. finansowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reiche. Na to stanowisko wyznaczyło ją Ministerstwo Zdrowia, a konkretnie – wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko.

To z pewnością wyzwanie, bo Instytut Reumatologii należy do ośrodków z największym zadłużeniem wymagalnym – ma ok. 15 mln zł zadłużenia.

Gabriela Sujkowska przez ostanie 10 lat pracowała w AOTMiT, gdzie m.in. tworzyła podstawy taryfikacji w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia. Jest autorką i współautorką artykułów, rozdziałów książek, monografii oraz wystąpień konferencyjnych z obszaru zdrowia publicznego i ekonomiki zdrowia, w szczególności EBM, HTA i rozwiązań finansowych dla publicznego sektora ochrony zdrowia. Wykładowca akademicki (ma stopień doktora) w ww. obszarze. Naukowo zajmowała się chorobami rzadkimi i ich leczeniem. Jest uznanym ekspertem w ww. obszarze i członkiem zespołu pracującego nad stworzeniem Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest jedną z kluczowych placówek leczniczych i badawczo-naukowych podlegających Ministrowi Zdrowia. Odpowiada przede wszystkim ze kompleksowość opieki nad osobami wieku podeszłym. Realizuje również działalność dydaktyczną oraz naukowo – badawczą w zakresie chorób występujących u osób starszych, w tym w zakresie złożonych problemów medycznych oraz związaną z tworzeniem standardów oraz profilaktyką chorób wieku podeszłego.