Szczepienia przeciw COVID-19 – rozszerzono grono osób uprawnionych

Dziś w życie wchodzi rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Na jego mocy lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i felczerzy nie będą musieli przechodzić dodatkowych kursów, by móc szczepić dorosłych przeciw COVID-19.

„Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez:
1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;
2) higienistki szkolne posiadające kwalifikacje do wykonywania szczepień określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” – czytamy w rozporządzeniu.

„Projekt wprowadza szczególny sposób postępowania świadczeniodawców przy przeprowadzeniu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19. Wynika to z konieczności zapewnienia możliwości przeprowadzania szczepień przez jak najszerszy krąg osób, co jest kluczowe wobec zbliżającego się terminu rozpoczęcia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19” – uzasadnia resort zdrowia.

Tekst rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12341203/katalog/12746136#12746136