Adam Pietruszkiewicz został ponownie delegowany do zarządu Mabionu – do 25 IV

Rada nadzorcza Mabionu podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka RN Adama Pietruszkiewicza, do wykonywania czynności członka zarządu spółki, podał Mabion. Okres delegowania trwa od 25 stycznia do 25 kwietnia 2021 r.

„Pan Adam Pietruszkiewicz został powołany na członka rady nadzorczej spółki uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. W okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. był delegowany przez radę nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu. Obecnie rada nadzorcza postanowiła ponownie delegować pana Adama Pietruszkiewicza do wykonywania czynności członka zarządu” – czytamy w komunikacie.

Adam Pietruszkiewicz jest partnerem w Twiti Investments od grudnia 2019 r.

„W sumie ma 22 lata doświadczenia w branży private equity, koncentrując się na transakcjach fuzji i przejęć oraz posiada istotny network w środowisku biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w Polsce” – czytamy w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)