Polakom grozi pandemia depresji

Ponad 42% Polaków zauważa u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego w związku z pandemią. Niemal połowa badanych twierdzi, że źle znosi izolację społeczną i to głównie osłabia ich kondycję psychiczną. Obniżenie nastroju, zaburzenia snu, lęki i częste odczuwanie niepokoju to przeważnie podawane objawy. Blisko 80% osób będących obecnie w gorszym stanie nie miało ich przed wybuchem epidemii. Do tego prawie 70% ankietowanych zgłaszających dolegliwości dotąd nie szukało specjalistycznej pomocy.

Badanie, przeprowadzone przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Therapify, wykazało, że 42,2% Polaków zaobserwowało u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego podczas tzw. I i II fali pandemii. 50,4% respondentów zaprzecza temu, a 7,4% ankietowanych nie potrafi tego ocenić.

„Wyniki są bardzo alarmujące. Od czasu wybuchu epidemii w Polsce nie minął jeszcze rok, a już niespełna połowa Polaków odczuwa pogorszenie kondycji psychicznej. To może oznaczać, że zaczynamy mieć do czynienia z nowym, społecznym problemem, tj. pandemią depresji” – mówi Damian Markowski z platformy Therapify.

Jak informuje Krzysztof Zych z UCE RESEARCH, kobiety częściej niż mężczyźni wskazują, że ich zdrowie psychiczne pogorszyło się w czasie pandemii. Różnica wynosi aż 11,8%.

Ankietowani uznają za główną przyczynę pogorszenia ich stanu fakt, że źle znoszą izolację społeczną – 49,2%. Na drugim miejscu wskazują obawę przed tym, że ktoś bliski zachoruje bądź oni sami zarażą się koronawirusem – odpowiednio 42% i 34,6%. Z kolei najrzadziej podawanym powodem utraty zdrowia psychicznego jest brak dostępu do leków – 2,8%. Złe warunki w miejscu pracy wymienia 3,5% respondentów, a wykonywanie tzw. pracy zdalnej – 8,5%.

Najczęściej wskazywanym objawem osłabienia kondycji psychicznej jest obniżenie nastroju – 51%. Na drugim miejscu są zaburzenia snu – 48,5%. Dalej wymieniane są lęki – 37,4%. Natomiast na czwartej pozycji jest częste uczucie niepokoju – 36,7%. Co ważne aż 78,3% osób skarżących się na ww. objawy nie miało ich przed pandemią.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 1026 dorosłych Polaków w drugim i trzecim tygodniu lutego br. metodą CAWI przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy Therapify. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.