Sztuczna inteligencja oszacuje skalę długu zdrowotnego w raku szyjki i trzonu macicy

NEO Hospital i Sano Centrum Medycyny Obliczeniowej łączą siły w kierunku rozwoju nowych technologii i medycyny personalizowanej. „Jednym ze skutków pandemii jest rosnący dług zdrowotny, z którym będziemy musieli się zmierzyć po jej zakończeniu. Niestety na chwile obecną nie wiemy z jakiej skali zjawiskiem będziemy mieć do czynienia. Dlatego Sano cieszy się niezmiernie z nawiązanej współpracy z grupą NEO Hospital podczas której zastosujemy metody sztucznej inteligencji do oszacowania skali długu zdrowotnego w dwóch schorzeniach, tj. raku szyjki i trzonu macicy. Mamy nadzieję, że na podstawie tych działań będzie można stworzyć narzędzie, dzięki któremu eksperci będą mogli zaproponować działania, które pomogą dyrektorom szpitali oraz lekarzom stworzyć najlepszy możliwy plan pomocy pacjentkom i redukcji tego zjawiska w najbardziej optymalny sposób. Oczywiście nie planujemy się ograniczać do tylko tych dwóch wskazań, docelowo chcielibyśmy zrobić podobne analizy dla innych chorób na początek onkologicznych oraz chorób kardiologicznych, a następnie kolejnych i zaprosić do współpracy ośrodki zajmujące się leczeniem tych schorzeń” – wyjaśnia cytowany w komunikacie dr Arkadiusz Sitek, Dyrektor Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowej Fundacji Badawczej.

Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej będące Międzynarodową Fundacją Badawczą zawarło porozumienie o współpracy z NEO Hospital. Celem jest współpraca na polu badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych zmierzająca do opracowania nowych technologii nakierowanych na zastosowanie w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem personalizowanej medycyny obliczeniowej.

„Pomimo licznych trudności, jakie pandemia przyniosła ze sobą, pokazała nam również dobitnie, że tradycyjny model opieki zdrowotnej wymaga zmiany w kierunku mocniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji i współpracy interdyscyplinarnej. Komputerowe modelowanie inteligentnych zachowań z minimalną interwencją człowieka, algorytmy sztucznej inteligencji, deep learning, które same tworzą kryteria klasyfikacji informacji na podstawie pozyskanych danych w procesie programowania, mogą zostać wykorzystane w celu poprawy wydajności naszego systemu opieki zdrowotnej” – podkreśla Joanna Szyman, prezes zarządu Grupy Neo Hospital.

Współpraca będzie realizowana poprzez wspólne wykonywanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz wzajemne udostępnianie zaplecza badawczego. Celem działań będzie wytworzenie wiedzy i technologii służących w przyszłości ulepszeniu opieki zdrowotnej.

Sano i NEO Hospital będą współpracować w celu wdrożenia nowych rozwiązań do praktyki klinicznej, oraz zakładają możliwość komercjalizacji wspólnie wytworzonej wiedzy czy technologii. Ich intencją jest również możliwie szerokie dzielenie się tak uzyskaną wiedzą.

Sano Centrum Medycyny Obliczeniowej to jednostka naukowa, która dzięki wsparciu z prestiżowych programów takim jak MAB FNP i Teaming for Excellence EU, realizuje badania naukowe i wdrożeniowe w zakresie medycyny obliczeniowej.
Sano obejmuje sześć zespołów badawczych. Grupa Zdrowie pacjenta: realizuje badania mające na celu personalizację usług medycznych poprzez adaptację strategii diagnostycznych i terapeutycznych do potrzeb danego pacjenta; Modelowanie i symulacje: tworzy modele obliczeniowe do symulacji procesów ważnych dla terapii i opieki zdrowotnej; Dane i obliczenia wielkoskalowe: opracowuje metody przetwarzania dużych zbiorów danych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi obliczeniowych; Dane kliniczne: pozyskuje, zarządza i analizuje przydatność danych klinicznych; Obrazowanie medyczne: wizualizuje i przetwarza dane do użycia w systemach wspomagania decyzji; Informatyka zdrowia: interdyscyplinarne badania na styku informatyki, socjologii i pokrewnych dziedzin, skupione na profilaktyce i poprawie jakości opieki zdrowotnej.
Naukowcy Centrum opracowują zaawansowane algorytmy, metody modelowania, symulacje komputerowe i narzędzia sztucznej inteligencji, które wesprą lekarzy w procesie diagnostycznym i leczniczym. Jest to bardzo cenne z punktu widzenia pacjenta, gdyż dzięki spersonalizowanej terapii, redukuje się czas i koszty leczenia, więc za te same środki leczonych może być więcej osób. Nowoczesne technologie rozwijane w Sano znajdą także zastosowanie w laboratoriach badawczych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, gdzie przyspieszą opracowanie nowych leków i technologii.