Akcjonariusze Selvity przyjęli program motywacyjny na lata 2021-2024

Akcjonariusze Selvity zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego, który będzie realizowany w latach 2021-2024, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

W celu realizacji programu Paweł Przewięźlikowski (współzałożyciel, akcjonariusz i członek rady nadzorczej spółki) dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz spółki łącznie 1 247 720 akcji. Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 27,19% udziałów w kapitale Selvity, stanowiących 37,9% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu. Przedmiotem programu będzie łącznie 1 247 720 akcji zwykłych spółki będących własnością akcjonariusza i stanowiących łącznie 25% akcji spółki znajdujących się w jego posiadaniu.

Akcje zostaną przekazane spółce przez akcjonariusza nieodpłatnie, zaś osoby uprawnione nabędą je po preferencyjnej cenie, nie wyższej niż 1 zł za jedną akcję.

Do uczestnictwa w programie uprawnione będą wszystkie osoby, które łączy ze spółką lub spółką z grupy kapitałowej (Selvita Services Sp. z o.o.; Selvita Inc. oraz Selvita Ltd.) stosunek służbowy.

Selvita podała, że celem programu motywacyjnego będzie m.in. zwiększenie motywacji pracowników i osób współpracujących, jak również przyciągnięcie do spółki talentów i osób o wysokich kwalifikacjach oraz zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty – Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

(ISBnews)