Master Pharm miał 1,29 mln zł zysku netto, 7,83 mln zł zysku EBITDA w I kw.

Master Pharm odnotował 1,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto I kw. 2021 r. wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,76 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 7,83 mln zł w I kw. br. wobec 1,88 mln zł rok wcześniej.

Rentowność operacyjna na poziomie grupy ukształtowała się na poziomie 30% (+24 pkt proc. r/r), rentowność EBITDA 35% (+22 pkt proc. r/r) oraz rentowność netto blisko 6% (+0,5 pkt proc. r/r)

„Wysoki wzrost pozycji wynikowych, w szczególności zysku operacyjnego i EBITDA, był bezpośrednim rezultatem wyższych przychodów. Wartość zysku netto uwzględnia ujemną wycenę wartości aktywów finansowych, czyli posiadanych przez nas akcji spółek z GPW. Wycena ta w żaden sposób nie wpływa na naszą działalność operacyjną, na której wynik i rentowność 30% są dla nas bardziej niż satysfakcjonujące ” – powiedział prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,36 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 14,92 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała w raporcie, że wzrost przychodów grupy to efekt skumulowania zamówień, po okresie, w którym klienci wstrzymywali się ze składaniem i realizacją zamówień w trakcie rozwoju pandemii.

„Wzrost aktywności klientów, po okresie wyczekiwania spowodowanym niepewnością w warunkach pandemii, przełożył się na intensyfikację zamówień, szczególnie na produkty służące wzmocnieniu odporności (takie jak witamina D, witamina C, cynk, tran) i w związku z przygotowaniem się na sezon wiosenny (który charakteryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na takie produkty). Część zamówień została zrealizowana w pierwszym kwartale 2021 r., a kolejne w pierwszych tygodniach drugiego kwartału 2021 r.” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,91 mln zł wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)