Każdy może zostać onkopomocnikiem. Trwa kampania

Materiał edukacyjny

W grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na koronawirusa znajdują się osoby starsze, schorowane oraz z osłabioną odpornością. Zwiększone zagrożenie infekcją koronawirusem dotyczy przede wszystkim pacjentów onkologicznych – w trakcie lub po leczeniu. Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19?

Odpowiedzią na to pytanie jest prowadzona od listopada kampania Onkopomocnik. „Zależy nam na informowaniu, że wystarczy zachować proste zasady: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, rękawiczek, nie całowanie się, nie obejmowanie itp. jeśli mamy w otoczeniu osoby chore na nowotwory. One, jak bardziej zagrożone, muszą być szczególnie chronione” – podkreśla Anna Kupiecka, prezes fundacji Onkocafe – Razem Lepiej, która jest organizatorem akcji.

„Zachowaj dystans, noś maseczkę i zaszczep się.
Osoby z niską odpornością są narażone na większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.
Zostań onkopomocnikiem” – zachęca akcja.

Kampania wszystkich Polaków do stania się onkopomocnikami, czyli realnym wsparciem dla pacjentów onkologicznych i wzięli na siebie odpowiedzialność za zbudowanie odporności populacyjnej tak istotnej dla osób, które z uwagi na stan zdrowia nie mogą się zaszczepić lub też ich odpowiedź immunologiczna na szczepienie jest niewystarczająca by dać im pełną ochronę.

Eksperci podkreślają, że w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi oraz onkologicznych przyjęcie trzech dawek szczepienia nie jest gwarantem pełnej ochrony. Grupą wymagającą szczególnych środków ostrożności są m.in. pacjenci z osłabioną odpornością, nowotworami hematoonkologicznymi, w trakcie leczenia chemioterapią oraz po przeszczepie szpiku kostnego. Nowotwory krwi same w sobie, takie jak chłoniaki nieziarnicze, przewlekła białaczka limfocytowa (PBL), ostra białaczka szpikowa (OBSz), ostra białaczka limfoblastyczna (OBL) czy szpiczak mnogi (MM), jak i chemioterapia stosowana z powodu tych chorób, powodują głębokie deficyty odpornościowe, które stanowią ryzyko powikłań infekcyjnych u pacjentów. Zagrożone są także osoby z chorobą nowotworową, które są obecnie w trakcie leczenia onkologicznego – najbardziej w trakcie chemioterapii, ale też radioterapii czy operacji. Leki cytotoksyczne stosowane w chemioterapii zmniejszają również produkcję białych krwinek odpowiedzialnych za funkcjonowanie układu odpornościowego i zwalczanie infekcji. W wyniku terapii onkologicznej następuje osłabienie organizmu, a pacjent staje się bardziej podatny na zakażenie np. grypą czy koronawirusem.

Dane z Wielkiej Brytanii wskazują, że ryzyko zgonu u pacjenta onkologicznego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 wynosi aż 24 proc. Jak możemy ochronić najsłabszych? Przede wszystkim zaszczepić się.

Wejdź na stronę Onkopomocnik.pl i dowiedz się więcej.