Ryvu: Labcorp Drug Development przeprowiadzi II fazę badań klinicznych RVU120

Ryvu Therapeutics podpisała umowę z globalnym dostawcą usług w zakresie rozwoju leków – amerykańską firmą Labcorp Drug Development, na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych RVU120 jako monoterapii w leczeniu nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzów litych, podała spółka. Rozpoczęcie II fazy badania planowane jest zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tj. na II kw. 2023 r., w ramach zatwierdzonego już protokołu badania fazy I/II.

„Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy bliscy zakończenia fazy I badania klinicznego RVU120 w leczeniu guzów litych. Dane z etapu eskalacji dawki wykazały potencjalne korzyści terapeutyczne w postaci stabilizacji choroby. Jesteśmy także zadowoleni z profilu bezpieczeństwa i skuteczności RVU120. Z dużym entuzjazmem wyczekujemy rozpoczęcia fazy II badania. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Planach Rozwoju Spółki na lata 2022-2024, podtrzymujemy wyznaczony cel, by rozpocząć fazę II badania w drugim kwartale br.” – powiedział dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Ryvu Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

RVU120 jest selektywnym, pierwszym w swojej klasie inhibitorem CDK8/CDK19, który wykazał skuteczność działania w nowotworach hematologicznych, jak i w modelach in vitro oraz in vivo w wielu rodzajach guzów litych. Obecnie trwają dwa badania kliniczne z udziałem RVU120 jako monoterapii: (i) badanie fazy Ib u pacjentów z AML/HR-MDS oraz (ii) etap eskalacji dawki badania fazy I/II w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych, przypomniano.

Ponadto, dane przedkliniczne wskazują na potencjał RVU120 w terapii skojarzonej z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi.

RVU120, opracowany przez naukowców Ryvu Therapeutics, otrzymał wsparcie od Leukemia & Lymphoma Society Therapy Acceleration Program (TAP). Natomiast 25 marca 2020 r. amerykański regulator – Food and Drug Administration (FDA) przyznał RVU120 możliwość uzyskania statusu leku sierocego (Orphan Drug Designation, ODD) w leczeniu pacjentów z AML.

LabCorp to wiodąca globalna firma świadcząca usługi w zakresie rozwoju leków. Spółka posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych, między innymi w obszarze onkologii, specjalizując się głównie w guzach litych. W ciągu ostatnich pięciu lat firma przeprowadziła ponad 1 000 badań klinicznych w onkologii, przy czym najczęściej były to badania fazy I/II.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)