Scope Fluidics miało 3,03 mln zł straty netto, 9,27 mln zł straty EBIT w I kw. 2023 r.

Scope Fluidics odnotowało 3,03 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 9,27 mln zł wobec 2,17 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,46 mln zł w I kw. 2023 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

„Zgodnie z szacunkami zarządu Scope Fluidics, po wypłacie dywidendy za 2022 r. spółka będzie dysponowała ok. 95 mln zł gotówki. Przewidziane w strategii plany rozwoju Scope Fluidics implikują zdolność finansowania rozwoju grupy kapitałowej w perspektywie trzech lat, uwzględniając zaplanowany dalszy rozwój systemu BacterOMIC oraz przeprowadzenie co najmniej kilkunastu procesów Scope Discovery, których efektem będzie założenie minimum dwóch nowych spółek celowych w perspektywie do końca 2025 r. Ponadto spółka planuje podejmować działania prowadzące do zwiększenia dostępu do finansowania ze źródeł alternatywnych wobec rynku kapitałowego” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 2,14 mln zł wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w styczniu 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.

(ISBnews)