Biogen: Terapia genowa może nie leczyć wszystkich neuronów ruchowych w SMA

Nowe dane zaprezentowane podczas tegorocznego kongresu medycznego Cure SMA podkreślają potencjalne korzyści ze stosowania leku nusinersen u niemowląt i małych dzieci z niezaspokojonymi potrzebami klinicznymi po uprzednim zastosowaniu terapii genowej onasemnogene abeparvovec.

Wstępne wyniki badania RESPOND wskazują na poprawę funkcji ruchowych u większości uczestników leczonych lekiem nusinersen po zastosowaniu terapii genowej onasemnogene abeparvovec.

Badanie RESPOND to trwające nadal, dwuletnie badanie fazy 4. mające na celu ocenę wyników klinicznych i profilu bezpieczeństwa przy stosowaniu terapii nusinersen u niemowląt i małych dzieci z SMA, których potrzeby kliniczne pozostają niezaspokojone po leczeniu terapią genową (onasemnogene abeparvovec). Wstępne wyniki badania dotyczące skuteczności leczenia po sześciu miesiącach, uzyskane od 29 uczestników leczonych lekiem nusinersen wykazują:

• Poprawę u większości uczestników funkcji ruchowych mierzoną jako zwiększona średnia całkowita punktacja w skali Hammersmith Infant Neurological Examination Section 2 (HINE-2) w stosunku do wartości wyjściowej
o U uczestników z dwiema kopiami SMN2 (n=24) poprawa wynosiła średnio ponad 5 punktów w skali HINE-2
o Poprawa nastąpiła u wszystkich uczestników z trzema kopiami SMN2 (n = 3); ze względu na małą liczbę uczestników nie obliczono średniej zmiany w stosunku do wartości wyjściowej
• U większości uczestników (25/27), u których badacz stwierdził na początku badania nieoptymalne funkcje ruchowe, nastąpiła poprawa.

Po medianie wynoszącej w badaniu 230,5 dnia poważne zdarzenia niepożądane (AE) zgłoszono u 13/38 (34%) uczestników. Żadne poważne zdarzenia niepożądane nie zostały uznane za związane z lekiem nusinersen ani nie doprowadziły do rezygnacji z badania. U włączonych uczestników, którzy otrzymywali lek nusinersen po uprzednim podaniu leku onasemnogene abeparvovec, nie zidentyfikowano żadnych nowych, pojawiających się negatywnych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. Dodatkowe wstępne wyniki kliniczne z badania RESPOND zostały przedstawione na konferencji podczas tegorocznego kongresu medycznego Cure SMA.

„Okazuje się, że terapia genowa może nie leczyć wszystkich neuronów ruchowych, pozostawiając możliwość progresji choroby” – powiedziała Crystal Proud, M.D., neurolog dziecięcy w Szpitalu Dziecięcym King’s Daughters. – „Badanie RESPOND pozwoliło poznać niezaspokojone potrzeby niektórych pacjentów z SMA leczonych lekiem onasemnogene abeparvovec, u których wyniki leczenia nie spełniły oczekiwań klinicznych. Te wstępne wyniki dostarczają naszej społeczności pierwszych danych z badań klinicznych oceniających leczenie lekiem nusinersen po zastosowaniu leku onasemnogene abeparvovec i sugerują, że nusinersen może przynieść dodatkowe korzyści”.

Przedstawiono systematyczny przegląd literatury i metaanalizę oceniającą rzeczywisty wpływ leku nusinersen na przebieg SMA o początku w wieku dziecięcym i podkreślono znaczenie generowania rzeczywistych dowodów w celu osiągnięcia kompleksowego zrozumienia korzyści z leczenia nusinersenem. Obserwowana w rzeczywistej praktyce klinicznej poprawa funkcji ruchowych i osiąganie kamieni milowych rozwoju funkcji motorycznych były większe lub porównywalne do obserwowanych
w badaniach klinicznych. Poprawa utrzymywała się przy dłuższym czasie leczenia lekiem nusinersen.

Wspólnie z Alcyone Therapeutics Biogen pracuje nad opracowaniem pierwszego wszczepialnego urządzenia zaprojektowanego w celu uzyskania podskórnego dostępu umożliwiającego podawanie antysensownych oligonukleotydów. W tym tygodniu spółka Alcyone ogłosiła, że Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła zwolnienie dotyczące badanego urządzenia (Investigational Device Exemption) umożliwiające rozpoczęcie kluczowego badania systemu ThecaFlex DRx™ (ThecaFlex). Latem tego roku Alcyone planuje rozpocząć wstępną rekrutację do badania PIERRE (clinicaltrials.gov), które oceni bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia ThecaFlex w celu podawania leku nusinersen pacjentom z SMA.

Nusinersen jest lekiem zarejestrowanym w celu leczenia niemowląt, dzieci i dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), który dostępny jest w 65 krajach. Jest on podawany jako podstawa terapii SMA. Terapia lekiem nusinersen objęła już ponad 14 000 osób na całym świecie.
Nusinersen jest oligonukleotydem antysensownym (ASO), który celuje w podstawową przyczynę SMA poprzez nieustanne zwiększanie ilości pełnowartościowego białka przeżyciowego neuronu motorycznego (SMN) wytwarzanego w organizmie.2 Jest on podawany bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie znajdują się neurony ruchowe, w celu zapewnienia leczenia w miejscu, gdzie rozpoczyna się choroba.

Lek nusinersen wykazał trwałą skuteczność w różnych grupach wiekowych i typach SMA, charakteryzuje się dobrze ugruntowanym profilem bezpieczeństwa opartym na danych u pacjentów leczonych przez okres do 8 lat3 oraz danymi z codziennej praktyki lekarskiej (RWE). Program rozwoju klinicznego leku nusinersen obejmuje ponad 10 badań klinicznych, do których włączono ponad 460 osób szerokiej populacji pacjentów, w tym dwa randomizowane badania z grupą kontrolną (ENDEAR i CHERISH). Otwarte badania SHINE i NURTURE oceniają długoterminowy wpływ leku nusinersen. Do najczęściej obserwowanych zdarzeń niepożądanych w badaniach klinicznych należały: infekcje dróg oddechowych, gorączka, zaparcia, ból głowy, wymioty i ból pleców. W badaniach laboratoryjnych możliwe jest monitorowanie nefrotoksyczności oraz zaburzeń krzepliwości krwi, w tym ostrego
i poważnego obniżenia liczby płytek krwi, które zaobserwowano po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensownych.