Ryvu zawarło z ABM umowę dofinansowania badania RIVER-81 kwotą do 62,3 mln zł

Ryvu Therapeutics podpisało z Agencją Badań Medycznych (ABM) umowę o dofinansowanie projektu obejmującego przeprowadzenie badania RIVER-81, podała spółka. Wartość dofinansowania wyniesie do ok. 62,3 mln zł, natomiast całkowita wartość projektu netto do ok. 132,5 mln zł. Celem projektu jest rozwój nowej strategii leczenia ostrej białaczki szpikowej (ang. Acute Myeloid Leukemia, AML) poprzez przeprowadzenie badania klinicznego RIVER-81, tj. wieloośrodkowego, otwartego badania fazy II, oceniającego bezpieczeństwo i skuteczność RVU120 w terapii skojarzonej z wenetoklaksem w leczeniu pacjentów z nawrotową/oporną na leczenie formą AML, u których nie powiodła się wcześniejsza terapia wenetoklaksem i środkiem hypometylującym.

„Potwierdzenie skuteczności kombinacji terapeutycznej RVU120 z wenetoklaksem może stworzyć zupełnie nowe możliwości leczenia oraz dać realną szansę na przezwyciężenie wrodzonej i nabytej oporności u pacjentów z AML z nawrotem choroby, którzy wyczerpali już inne opcje leczenia w zakresie standardowej opieki medycznej. Oczekujemy, że skuteczność naszej terapii przyniesie pacjentom z oporną/nawrotową postacią AML znaczące korzyści, poprzez bezpośrednie wydłużenie czasu przeżycia i zmniejszenie obciążenia chorobą” – powiedział członek zarządu i dyrektor ds. medycznych Ryvu Therapeutics Hendrik Nogai, cytowany w komunikacie.

„Niezmiennie koncentrujemy się na zwiększaniu dostępu Ryvu do nierozwadniających źródeł finansowania. Obecnie, między innymi dzięki podpisanej umowie z Agencją Badań Medycznych, dysponujemy budżetem zabezpieczającym nasze potrzeby kapitałowe już do 2026 r., tym samym przekraczając wyraźnie nasze wstępne przewidywania z ubiegłego roku, gdy prezentowaliśmy Plany Rozwoju na lata 2022-2024. Badanie RIVER-81 jest istotnym elementem strategii 'pipeline-in-a-pill’ przyjętej w rozwoju RVU120, mającej na celu maksymalizację potencjalnej wartości programu RVU120 oraz ograniczenie typowych ryzyk w rozwoju klinicznym” – dodał członek zarządu i dyrektor ds. operacyjnych Kamil Sitarz.

Podpisanie umowy z ABM oznacza, że realizacja badania RIVER-81 będzie współfinansowana przez Agencję, w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii kwasami nukleinowymi lub związkami drobnocząsteczkowymi, w którym spółka została wybrana jako jeden z beneficjentów, wskazano także.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita). Jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)