Spółka zależna Medapp nabędzie 51% udziałów w Centrum Medyczne Kamedica

MedApp Clinics, spółka zależna Medapp, zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której nabędzie 51% udziałów w spółce Centrum Medyczne Kamedica z siedzibą w Poznaniu, przy wycenie 5 mln zł, podał Medapp.

„Centrum Medyczne Kamedica Sp. z o.o. jest spółką rentowną, która posiada ok. 15 tysięcy pacjentów. MedApp Clinics to spółka, której celem jest budowanie sieci nowoczesnych przychodni medycznych w Polsce, wykorzystując innowacyjne produkty i technologie spółki MedApp.
Głównym celem przejęcia Centrum Medycznego Kamedica Sp. z o.o. przez MedApp Clinics jest m.in. wzajemny rozwój spółek, dostęp do technologii MedApp i zwiększenie dostępności lekarzy specjalistów oraz badań, polepszenie diagnostyki i stały monitoring pacjentów” – czytamy w komunikacie.

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, która oferuje innowacyjne, unikalne rozwiązania software’owe z zakresu diagnostyki obrazowej i usług medycyny cyfrowej nowej generacji (medtech). Są one oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, mieszanej rzeczywistości i obrazowania 3D. Rozwiązania MedApp znajdują zastosowanie w takich dziedzinach, jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne (CarnaLife System) oraz holograficzne obrazowanie 3D/4D (CarnaLife Holo).

(ISBnews)