Immunotoksyny – leczenie celowane poprawiające skuteczność terapii chłoniaków

Czym są immunotoksyny? Jaki jest ich mechanizm działania? W jakich schorzeniach mogą być stosowane? O nowoczesnym leczeniu celowanym wybranych typów chłoniaków opowiada prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

„Pierwsze rejestracje dotyczące immunotoksyn to były terapie w nawrotowych postaciach zarówno chłoniaka Hodgkina jak i chłoniaka agresywnego z dużych komórek B, czyli DLBCL. Wraz z nabywaniem dodatkowych informacji medycznych, wiemy, że te leki są jeszcze bardziej skuteczne w pierwszej linii terapii i to jest, można powiedzieć, uniwersalna zasada. Dlatego, że zarówno to dotyczy immunotoksyny, która jest stosowana w leczeniu pierwszej linii chorych na chłoniaka Hodgkina, jak również chorych na DLBCL.

To są inne immunotoksyny, jedna celuje w cząsteczkę CD30 w odniesieniu do chłoniaka Hodgkina, natomiast druga dotyczy chłoniaka DLBCL i celuje w cząsteczkę CD79b. Mechanizm jest bardzo podobny, przeciwciało rozpoznaje nieprawidłową komórkę, na której mamy marker. W przypadku chłoniaka Hodgkina – CD30. Dołącza się do tego przeciwciało, które ma dodatkowo immunotoksynę, to jest aurystatyna, która powoduje śmierć komórki. Tak że można powiedzieć, że jest to celowane leczenie, wybiórczo działające na nieprawidłowe komórki, a z klinicznego punktu widzenia poprawia skuteczność terapii.

I to chyba, co jest niezwykle ważne – mówimy o chorobach, w których nie myślimy o przedłużeniu przeżycia, czyli kolejnych czasach do progresji, tylko mówimy o możliwości wyleczenia pacjenta. Czyli optymalizując leczenie pierwszej linii, zwiększamy liczbę osób, które będą wyleczone, co niesie ze sobą konsekwencje, oczywiście bardzo pozytywne dla pacjenta. To jest taki banał, ale myślę, że bardzo ważne systemowo. Dlatego, że ci pacjenci będą w dalszym czasie obserwowani, nie będą wymagali terapii kolejnych linii, które są również drogie, kosztochłonne, bo zawierają procedury przeszczepienia. I tutaj myślę zarówno o pacjentach chorych na chłoniaka Hodgkina, jak i chorych na DLBCL, czy też drogą technologię CAR-T – tutaj już tylko myślę o chorych na DLBCL” – powiedział prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas konferencji z okazji inauguracji raportu „Nowotwory układu chłonnego” opracowanego przez Modern Healthcare Institute.