Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, pomagająca w uzyskaniu dostępu do aborcji, podała, że liczba zabiegów przerwania ciąży ze środków NFZ jest wielokrotnie wyższa, niż mówią oficjalne dane. Zdaniem prezeski Federy Krystyny Kacpury obecnie w Polsce wykonuje się tyle samo aborcji co przed wyrokiem TK.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że od stycznia do sierpnia 2023 r. odnotowano w Polsce 10 378 zamachów samobójczych, z których 3620 zakończyło się zgonem. Zdaniem prof. Adama Czabańskiego, eksperta z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, realna liczba prób samobójczych jest o wiele większa, niż wskazują policyjne statystyki.
–Zdaniem przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Samorządu Ratowników Medycznych Mateusza Komzy do najpilniejszych działań Krajowej Rady Ratowników Medycznych, która wciąż nie została powołana mimo obowiązujących przepisów, będzie budowa rejestru ratowników medycznych. Bez niego nie będzie możliwe rozliczenie obowiązku aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych.