Mabion oczekuje oceny wniosku o rejestrację MabionCD20 przez EMA jeszcze w br.

Mabion złożył 10 listopada odpowiedzi na drugą rundę pytań Europejskiej Agencji Leków (EMA) otrzymanych w ramach etapu 'Dnia 180′ procedury rejestracyjnej leku MabionCD20. Spółka liczy, że ocenę wniosku o rejestrację MabionCD20 przez EMA otrzyma jeszcze w tym roku, podał Mabion.

„Zgodnie z harmonogramem przekazaliśmy do EMA odpowiedzi na drugą rundę pytań, co bardzo zbliża nas do wydania opinii dotyczącej rejestracji naszego leku MabionCD20 w UE. Pracowaliśmy bardzo intensywnie nad opracowaniem odpowiedzi i poświęciliśmy dużo czasu, aby ich jakość, poziom szczegółowości i zawarte dane spełniły oczekiwania EMA. Harmonogram całej procedury przewiduje, że informację zwrotną od EMA powinniśmy otrzymać jeszcze w tym roku. Po złożeniu odpowiedzi jesteśmy na etapie tzw. Dnia 181” – powiedział członek zarządu Sławomir Jaros, cytowany w komunikacie.

Spółka w tym roku spodziewa się opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) – organu Europejskiej Agencji Leków, która stanowi podstawę do wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przez Komisję Europejską.

11 listopada Mabion złożył także w EMA odpowiedzi w ramach procedury rejestracyjnej drugiego wniosku rejestracyjnego „Duplicate application” dla leku MabionCD20.

„Ocena przez EMA drugiego wniosku rejestracyjnego jest równie ważna jak pierwszego, gdyż przyspieszy komercjalizację leku na rynkach, gdzie reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) objęte jest nadal ochroną patentową dla rituximabu (leku zarejestrowanego pod nazwą handlową MabThera przez Roche)” – czytamy także.

MabionCD20 to lek biopodobny do należącego do koncernu Roche farmaceutyku MabThera/Rituxan (rituximab), wartość globalnego rynku leku wyniosła 6,9 mld USD w 2018. Prowadzone przez Mabion badanie kliniczne nad lekiem MabionCD20 objęło pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i chłoniakiem nieziarniczym (NHL). Partnerem Mabionu w procesie badań i komercjalizacji leku MabionCD20 jest Mylan – jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, która na mocy umowy ze spółką z 2016 roku ma wyłączne prawa do sprzedaży leku na terenie Unii Europejskiej i krajów bałkańskich.

Oprócz MabionCD20, który jest najbardziej zaawansowanym projektem spółki, w trakcie rozwoju są jeszcze dwa leki: MabionMS (lek rozwijany potencjalnie we wskazaniu stwardnienia rozsianego) oraz MabionEGFR (we wskazaniach raka jelita grubego, głowy i szyi). Dodatkowo spółka rozpoczęła prace nad nowymi projektami dotyczącymi wskazań onkologicznych, metabolicznych oraz autoimmunologicznych.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)