Rząd przyjął uchwałę ws. harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2024 rok, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Planowane są przede wszystkim działania mające na celu poprawę sytuacji kadrowej w onkologii oraz zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych.

„Harmonogram na 2024 rok obejmuje zadania, które zostały ujęte w programie wieloletnim Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Dotyczy to przede wszystkim poprawy sytuacji kadrowej w onkologii oraz zwiększenia potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych” – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze informacje:

* W 2024 roku realizowane będą działania mające na celu:

– poprawę sytuacji kadrowej w dziedzinie onkologii;

– zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych;

– inwestycje infrastrukturalne oraz modernizację istniejących placówek leczniczych;

– inwestycje w uzupełnianie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów.

* W ramach działań, które mają poprawić sytuację kadrową w onkologii planowana jest m.in. kontynuacja kampanii informacyjnej i promocyjnej wśród studentów medycyny. Dotyczy to wyboru dziedzin onkologicznych, jako ścieżki dalszego rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów i stażu podyplomowego.

– Chodzi także o nowelizację standardów kształcenia na studiach dla kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w sposób, który zagwarantuje zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

* Systematycznie rozszerzany będzie wykaz leków refundowanych w terapiach onkologicznych. Dzięki temu pacjenci uzyskają lepszy dostęp do najnowszych metod terapeutycznych.

* W dalszym ciągu prowadzona będzie kampania społeczna, która polega na publikacji w mediach materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki nowotworów złośliwych.

* Planowana jest kontynuacja działań, które ukierunkowane są na poprawę uczestnictwa w badaniach przesiewowych osób, w grupach kwalifikujących się do ich wykonania.

* Wprowadzone zostaną nowe standardy dotyczące żywienia pacjentów w placówkach onkologicznych.

* Wdrożone zostaną przepisy, które wspierają politykę antytytoniową, wymieniono w materiale.

(ISBnews)