EMA bada zastosowanie Olumiantu do leczenia COVID-19 u pacjentów w tlenoterapii

Europejska Agencja Leków (EMA) rozpoczęła ocenę wniosku o rozszerzenie stosowania preparatu Olumiant (baricytynibu) do leczenia COVID-19 u hospitalizowanych pacjentów w wieku od 10 lat, którzy wymagają podania dodatkowego tlenu, poinformowała EMA.

Olumiant to lek immunosupresyjny (lek zmniejszający aktywność układu odpornościowego). Obecnie jest dopuszczony do stosowania u osób dorosłych z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub atopowym zapaleniem skóry (wypryski) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Jego substancja czynna: baricytynib, blokuje działanie enzymów zwanych kinazami janusowymi, które odgrywają istotną rolę w procesach immunologicznych prowadzących do powstawania stanu zapalnego.

EMA ocenia czy lek ten może to również pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego i uszkodzeń tkanek związanych z ciężką infekcją COVID-19.

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) EMA przeprowadzi przyśpieszoną ocenę danych przedłożonych przez firmę wprowadzającą do obrotu Olumiant, w tym wyniki dwóch dużych badań randomizacyjnych z udziałem pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, aby jak najszybciej zbadać, czy należy zezwolić na rozszerzenie wskazania.

Opinia CHMP zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej, która wyda ostateczną prawnie wiążącą decyzję mającą zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE.

EMA poinformuje o wynikach swojej oceny, która ma wydać opinię do lipca, chyba że potrzebne są dodatkowe informacje.

Olumiant został po raz pierwszy dopuszczony do obrotu w UE w lutym 2017 r.

(ISBnews)